İlkokul Bilgileri

İLKOKULDA EĞİTİM-ÖĞRETİM

        İlkokullarımızda amacımız; öğrencilerimizi doğru ve tarafsız düşünebilen, çağın gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilen, ahlaki değerlere bağlı, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmektir.

      1.Sınıflarımızda;66 – 72 aylık öğrenciler için özel donatılmış sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrencilerin kişiliklerini örselemeden, her çocuğun bir yıldız olduğunu düşünerek onlara eğlenerek öğretmeyi, öğretirken eğlendirmeyi ilke edinmekteyiz. Bütün bir yıl boyu öğrencilerimizi sıkmadan, bol etkinliklerle besleyerek, onlara rahatça okuma ve yazmaya geçecekleri, sağlam bir kişilik geliştirdikleri, kendilerini rahatça ifade edebildikleri bir eğitim-öğretim ortamı sunuyoruz.
       2. Sınıflarımızda; öğrencilerimizin; okumayı bir tutku haline getirmiş, öğrenmeye gönüllü bireyler olmasını sağlıyoruz. Türkçede kendini ifade eden, Hayat Bilgisi dersinde hayatı yaparak ve yaşayarak öğrenen, Matematik dersinde karşılaştığı problemleri çözebilen, öğrenmeye istekli bireyler olmasını sağlıyoruz.
Sorumluluk almayı öğrenmiş, kendi yaşının sorumluluğunu taşıyan öz güveni yüksek, edepli öğrenciler olarak yetiştiriyoruz.

       3. Sınıflarımızda; okuduğunu anlayan-yorumlayan, karşılaştırmalar yapan, cümlelerle yazıya döken, kendi hikâyelerini oluşturarak sunum yapabilen öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Hayat Bilgisi dersinde ürünü kendi tasarlayarak reklamını yapabilen, aynı zamanda bilinçli bir tüketicide olması gereken donanıma sahip duyarlı vatandaşlar olmasına imkân veriyoruz.
Matematik dersini hayatla bütünleştirmiş, öğrendiklerini hayatta kullanabilen, ayakları yere basan, ezberden uzak nesiller olmasını önemsiyoruz.

        4. Sınıflarımızda; artık anlatılanları not alabilen kendince önemli gördüğü yerlerin altını çizebilen ve yorumlar yapabilen kendinden emin öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Türkçe dersinde kendi hikâye, masal ve şiirlerini yazan ve büyük bir öz güvenle bunları paylaşabilen, düzgün konuşabilen, gerektiğinde espri yeteneğini kullanabilen saygılı çocuklar olmalarını sağlıyoruz. Sosyal Bilgiler dersinde sosyalleşerek dersin gerektirdiği bilgiyi özümseyen, Fen ve Teknoloji dersinde bizzat deneyleri kendisi yaparak sonuca ulaşan öğrenciler olma imkânı sunuyoruz.
Matematik dersinde dört işlem becerisini her alanda uygulayarak öğrenen, ölçüleri ve Geometriyi yerli yerinde kullanabilen, Matematiği korkulan değil sevilen bir ders haline getiren ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz.

   İngilizce Eğitimi :1-2-3-4.sınıflarda İngilizce derslerine branş öğretmenleri girmektedir. Kaliteli İngilizce yayınlar kullanılmaktadır.( CAMBRİDGE)

        Sosyal Faaliyetler:

        Tüm bunların yanında derslerimizi etkinlik ve gezilerle destekliyor her sınıf seviyesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz.


  1.    Hafta sonu satranç ve spor kurslarına katılmaktadırlar.
  2.    Düzenli Kitap Okuma Çalışmaları
  3.    Geziler
  4.    Sosyal Sorumluluk Projelerinde aktif görev alırlar.
  5.    Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları
  6.    Okuma Bayramı

DEĞERLER EĞİTİMİ

       Değerler, neye hangi önceliği vermemizi söyleyen rehberlerdir. Çocuklarımıza öğrettiğimiz değerler, onların vicdanlarının temelini oluşturur. Kişiliklerine bütünlük verir. İnsanlara yardım etmesini sağlar. Kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olur. Yanlış ve doğru davranışı birbirinden ayırt etmesini olanaklı kılar. En önemlisi ,yaşamın mutlu bir yolculuk olmasını sağlar.. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek okulun temel misyonları arasındadır... Değerleri birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

        1.Sınıf içi etkinlikler: Öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslı bu etkinlikler sınıf ve branş öğretmenlerimizin her değerle ilgili sınıf içindeki çalışmalarını içermektedir.

        2.Okul geneli etkinlikler: Görevlendirilmiş sınıfın öğrencilerinin diğer sınıflara yönelik etkinliklerini içerir. Konu ile ilgili kitap okumaları, gezi gözlem, seminer, kermes,sergi, yarışmalar, pano hazırlıkları, film ve tiyatro gösterileri vb.

        3. Aileye yönelik etkinlikler: Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında uygulanması onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca dini değerlerimiz sınıflar küçük gruplara ayrılarak bireysel olarak verilmektedir.

        Değerlerimiz bütün öğretmenlerimiz tarafından okulda yaşam felsefesi olarak benimsenmiştir ve öğrencilerimize örnek ve yol gösterici olmuşlardır.

FİZİKİ ORTAM

   Teknolojik donanıma sahip 24 kişilik sınıflar

   Görsel sanatlar ve Müzik sınıfları

   Fen laboratuvarı

   Modern Bilişim Teknolojileri Sınıfı

   Yemekhane, kantin

   A kalite yemek ve kantin hizmeti

   Geniş yeşil okul bahçesi ve oyun alanları

   Futbol –basketbol –voleybol sahaları

KADROMUZ

ÖĞRETMEN ADI SINIF/BRANŞ
Mücevher HALAÇOĞLU      Müdür
Mehmet DEMİRCİMüdür Yardımcısı
Vildan Sevgi KATMAN1.Sınıf A şubesi
Elif KOZAN
1.Sınıf B şubesi
Ayşe KARAKAŞ
2.Sınıf A şubesi
Gülnur AKPINAR
2.Sınıf B şubesi
Elif AÇIKEL3.Sınıf A şubesi
Nursen ESER 4.Sınıf A şubesi
Macit AYDOĞDU 4.Sınıf B Şubesi
Zehra Zühal Beyretİngilizce
Nisa KARASOY
İngilizce
Hafize ZAVLAK
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Havva ÖZLÜK
Kuran-ı Kerim
Kevser DOĞAN
Görsel Sanatlar
Seçkin KARAKÜLAH Müzik
Atakan ÇETİN Beden Eğitimi
Burcu ATAKUL Beden Eğitimi
Neslihan KINDAN Rehberlik
Denis ATA Rehberlik
Deniz Rabia SARI Robotik Kodlama

STRATEJİK PLAN İLKOKUL

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ