İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ ( KARAKTER GELİŞİMİ )

       Değerler, neye hangi önceliği vermemizi söyleyen rehberlerdir.Çocuklarımıza öğrettiğimiz değerler, Onların vicdanlarının temelini oluşturur.Kişiliklerine bütünlük verir.İnsanlara yardım etmesini sağlar.Kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olur.Yanlış ve doğru davranışı birbirinden ayırt etmesini olanaklı kılar.Ve en önemlisi ,yaşamın mutlu bir yolculuk olmasını sağlar.

       Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemez. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek okulun temel misyonları arasındadır. Okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler göstermeli aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidir. Bu bağlamda toplum hayatımızda insanları birbirine bağlayan mutluluk ve huzuru sağlayan bu değerlerin gençlerimize kazandırılması ve yaşatılması hayati önem taşımaktadır. AK İRFAN KOLEJİ olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren sistemli bir şekilde yürüttüğümüz“Değerler Eğitimi Programını” başlattık. Uzman kadrosu ve planlı çalışmaları ile Aksaray da ilkleri yapan ve örnek alınan kolejimiz yeni bir projeye imza atmıştır. Okullarda başlatılacak olan değerler eğitimi çalışmasına öncülük etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarla çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer genç olmalarını hedefliyoruz. İşleyeceğimiz değerler her ferdin uymak zorunda olduğu bütün toplum tarafından benimsenen ve güzel sayılan özelde bireyin, genelde toplumun mutluluğunu ve huzurunu amaçlayan değerlerdir. Değerleri birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

  1. Sınıf içi etkinlikler: Öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslı bu etkinlikler sınıf ve branş öğretmenlerimizin her değerle ilgili sınıf içindeki çalışmalarını içermektedir.
  2. Okul geneli etkinlikler: Görevlendirilmiş sınıfın öğrencilerinin diğer sınıflara yönelik etkinliklerini içerir. Konu ile ilgili kitap okumaları, gezi gözlem, seminer, kermes, sergi, yarışmalar, pano hazırlıkları, film ve tiyatro gösterileri vb.
  3. Aileye yönelik etkinlikler: Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında uygulanması onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Ailelerimizi değerlerle ilgili mektuplar, bülten, seminer, konferans kitap ve film önerileri ile katkı sağlayacağız.

Eğitim Öğretim Yılı Değerler Eğitimi Konuları:

1-Temizlik

2- Merhamet

3-Yardımlaşma-Paylaşma

4-Sevgi

5-Hoşgörü

6-Sorumluluk

7-Doğruluk

8-Adalet

9-Sabır

10- Peygamberimiz ve örnek ahlakı

11- Vefa

12- Vatanseverlik