Eğitim-Öğretim

Öğretim Sistemimiz

Değerler Eğitimi

DEĞERLER EĞİTİMİ ( KARAKTER GELİŞİMİ )

       Değerler, neye hangi önceliği vermemizi söyleyen rehberlerdir.Çocuklarımıza öğrettiğimiz değerler, Onların vicdanlarının temelini oluşturur.Kişiliklerine bütünlük verir.İnsanlara yardım etmesini sağlar.Kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olur.Yanlış ve doğru davranışı birbirinden ayırt etmesini olanaklı kılar.Ve en önemlisi ,yaşamın mutlu bir yolculuk olmasını sağlar.

       Okullar sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülemez. Temel insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek okulun temel misyonları arasındadır. Okullar öğrencilerine “iyi” tercihler yapabilmek için seçenekler göstermeli aynı zamanda bu tercihleri yapabilme stratejilerini sunabilmelidir. Bu bağlamda toplum hayatımızda insanları birbirine bağlayan mutluluk ve huzuru sağlayan bu değerlerin gençlerimize kazandırılması ve yaşatılması hayati önem taşımaktadır. AK İRFAN KOLEJİ olarak 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren sistemli bir şekilde yürüttüğümüz“Değerler Eğitimi Programını” başlattık. Uzman kadrosu ve planlı çalışmaları ile Aksaray da ilkleri yapan ve örnek alınan kolejimiz yeni bir projeye imza atmıştır.Okullarda başlatılacak olan değerler eğitimi çalışmasına öncülük etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmalarla çocuklarımızın güzel davranışlar kazanıp, idealist ve ahlaklı birer genç olmalarını hedefliyoruz. İşleyeceğimiz değerler her ferdin uymak zorunda olduğu bütün toplum tarafından benimsenen ve güzel sayılan özelde bireyin, genelde toplumun mutluluğunu ve huzurunu amaçlayan değerlerdir. Değerleri birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

1. Sınıf içi etkinlikler: Öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslı bu etkinlikler sınıf ve branş öğretmenlerimizin her değerle ilgili sınıf içindeki çalışmalarını içermektedir.

 2. Okul geneli etkinlikler: Görevlendirilmiş sınıfın öğrencilerinin diğer sınıflara yönelik etkinliklerini içerir. Konu ile ilgili kitap okumaları, gezi gözlem, seminer,kermes,sergi, yarışmalar, pano hazırlıkları, film ve tiyatro gösterileri vb.

3. Aileye yönelik etkinlikler: Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması çocuklarımızın okulda öğrendiklerinin aile ortamında uygulanması onların bu yöndeki güzel davranışlarının aileler tarafından takdir ve teşvik edilmesi önem arz etmektedir. Ailelerimizi değerlerle ilgili mektuplar, bülten, seminer, konferans kitap ve film önerileri ile katkı sağlayacağız.

Eğitim Öğretim Yılı Değerler Eğitimi Konuları:

1-Temizlik

2- Merhamet

3-Yardımlaşma-Paylaşma

4-Sevgi

5-Hoşgörü

6-Sorumluluk

7-Doğruluk

8-Adalet

9-Sabır

10- Peygamberimiz ve örnek ahlakı

11- Vefa

12- Vatanseverlik

Olimpiyat Çalışması

Olimpiyat Çalışmalarındaki Amaç:

Öğrencilerimizin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin arttırılması ve ilerideki yaşamlarında akademisyen kimliklerinin gelişimini sağlamak. Öğrencinin temsil ettiği dersin dışında diğer tüm derslerinin de ortalama barajının altına düşürülmemesi gayreti, başarılı öğrenci sayısını artırmak. Olimpiyat çalışmasına seçilen öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesine yardımcı olarak, kendisi ve toplumla barışık bilim insanları sayısını artırmak. Öz güven sahibi çalışmayı seven, çalışkan olmayı hayat prensibi edinen, inandığı hedefi uğruna azmini artıran, iradeli nesiller yetiştirmek.

Olimpiyat Çalışmalarına Öğrenci Seçimi:

Her eğitim öğretim döneminin ekim ayında yapılan en az üç deneme sınavı sonucunda öğrencilerin en yüksek net yapabildiği branşta, tüm branş öğretmenlerin katılımı ile kurulan olimpiyat seçimi komisyonunca aday öğrencilerin seçimi yapılır. Olimpiyatlarda okulumuzu temsil etme hakkını kazanan öğrencilerin velilerinden bu çalışmalara öğrencisinin katılmasına için izin belgesi alınır.

Olimpiyatların Öğrenci Hayatındaki Önemi:

Temsil ettiği dersi iyi öğrenebilmesini sağlamak. Bu uğurda emsallerinden daha fazla kaynak kullanarak alanında kendisini iyi hissetmesi ve söz sahibi olması hedeflenmektedir. Okulunu ve ilini temsil ederek, sevdikleri uğruna zafer kazanmayı veya daha başarılı öğrenciler karşısında kaybederek kendisini, çalışmalarını, eksik kalan yönlerini tanımasını sağlamaktır.

Farklı illerden gelen öğrencilerle yeni arkadaşlıklar edinerek, farklı kültür ve sosyal iletişim kurulmasını sağlamaktır.

Olimpiyat Hazırlık Çalışmaları

5,6 ve 7. Sınıf öğrencilerimiz, Antalya Bilim Olimpiyatlarına deneyimli öğretmenlerimizle

özel programlar ile hazırlanırlar.

8.Sınıf Çalışmaları

              Tüm seviyelerde ezberlemeye değil bilgi üretmeye dayalı, çağı yakalamaya çalışan bir eğitim öğretim programı uygulayan Ak İrfan Koleji 8. sınıf öğrencileri için de özel bir çalışma programı uygulamaktadır. LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimize derslerinin yanında farklı çalışmalarda yapmaktadırlar. Belli gruplara ayrılan öğrenciler pazartesiden perşembeye 16:30 - 17:45 arasında 6 ana branş derslerinden etüt almaktadır. 

        LGS LİGİ adı verilen uygulamayla öğrencilerin hem sistemli bir şekilde soru çözmeleri hem de eksiklerini görmeleri sağlanmaktadır. Hedeflenen başarının sağlanması için branş öğretmenleri konu tekrarlarına önem vermektedir. Yapılan tekrarlar optik okuyucularla sonuçları analiz edilen konu tarama testleri ile desteklenmektedir. Belirli tarihlerde yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin gelişimlerinin takibi sağlanmaktadır. Sınav tarihine 2 hafta kala kampa alınan öğrencilere ders denemeleri ve genel denemeler uygulanır. Öğrencilerin eksikleri tespit edilerek son tekrarlar yapılır. Ak İrfan Koleji rehberlik servisinin danışmanlığında gruplara ayrılan öğrenciler 6 branş öğretmenin rehberliğinde bulunmaktadır. Öğrencileri sınav stresinden uzaklaştırmak amacıyla sınava son 1 ay kala her hafta cuma öğleden sonraları çeşitli etkinliklere ayrılmaktadır (spor, sinema, yemek, doğa yürüyüşü vb...) Sınav maratonunda veli desteğinin de öneminin farkında olan Ak İrfan Koleji veli rehberliğine de önem vermektedir. Genel veli toplantılarının yanında, branş öğretmenlerinin birebir görüşmeler yaptığı velilere bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Haftasonu Kursları

       Hafta sonu kurslarımız okulumuz açıldığı günden bu yana başarı ile uygulanmaktadır. Bu kursumuz sayesinde bir çok öğrencimiz dershaneye gitme ihtiyacı duymamaktadır. Hafta sonu kurslarımız da hafta içi yapılan derslerin tekrarı ve yeni soru çözümleri yapılmaktadır. Bu etkinliğimiz 6 saat ders olarak gerçekleştirilmektedir.

Rehberlik