İnstagram
Telegram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

İlkokul

İlkokul

İlkokul

İlkokullarımızda amacımız; öğrencilerimizi doğru ve tarafsız düşünebilen, çağın gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilen, ahlaki değerlere bağlı, öz güveni yüksek bireyler olarak yetiştirmektir.

      1.Sınıflarımızda;66 – 72 aylık öğrenciler için özel donatılmış sınıflarda eğitim verilmektedir. Öğrencilerin kişiliklerini örselemeden, her çocuğun bir yıldız olduğunu düşünerek onlara eğlenerek öğretmeyi, öğretirken eğlendirmeyi ilke edinmekteyiz. Bütün bir yıl boyu öğrencilerimizi sıkmadan, bol etkinliklerle besleyerek, onlara rahatça okuma ve yazmaya geçecekleri, sağlam bir kişilik geliştirdikleri, kendilerini rahatça ifade edebildikleri bir eğitim-öğretim ortamı sunuyoruz.
       2. Sınıflarımızda; öğrencilerimizin; okumayı bir tutku haline getirmiş, öğrenmeye gönüllü bireyler olmasını sağlıyoruz. Türkçede kendini ifade eden, Hayat Bilgisi dersinde hayatı yaparak ve yaşayarak öğrenen, Matematik dersinde karşılaştığı problemleri çözebilen, öğrenmeye istekli bireyler olmasını sağlıyoruz.
Sorumluluk almayı öğrenmiş, kendi yaşının sorumluluğunu taşıyan öz güveni yüksek, edepli öğrenciler olarak yetiştiriyoruz.

       3. Sınıflarımızda; okuduğunu anlayan-yorumlayan, karşılaştırmalar yapan, cümlelerle yazıya döken, kendi hikâyelerini oluşturarak sunum yapabilen öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Hayat Bilgisi dersinde ürünü kendi tasarlayarak reklamını yapabilen, aynı zamanda bilinçli bir tüketicide olması gereken donanıma sahip duyarlı vatandaşlar olmasına imkân veriyoruz.
Matematik dersini hayatla bütünleştirmiş, öğrendiklerini hayatta kullanabilen, ayakları yere basan, ezberden uzak nesiller olmasını önemsiyoruz.

        4. Sınıflarımızda; artık anlatılanları not alabilen kendince önemli gördüğü yerlerin altını çizebilen ve yorumlar yapabilen kendinden emin öğrenciler olmasını sağlıyoruz. Türkçe dersinde kendi hikâye, masal ve şiirlerini yazan ve büyük bir öz güvenle bunları paylaşabilen, düzgün konuşabilen, gerektiğinde espri yeteneğini kullanabilen saygılı çocuklar olmalarını sağlıyoruz. Sosyal Bilgiler dersinde sosyalleşerek dersin gerektirdiği bilgiyi özümseyen, Fen ve Teknoloji dersinde bizzat deneyleri kendisi yaparak sonuca ulaşan öğrenciler olma imkânı sunuyoruz.
Matematik dersinde dört işlem becerisini her alanda uygulayarak öğrenen, ölçüleri ve Geometriyi yerli yerinde kullanabilen, Matematiği korkulan değil sevilen bir ders haline getiren ortamlarda çalışmalarını sağlıyoruz.

   İngilizce Eğitimi    : 1-2-3-4.sınıflarda İngilizce derslerine branş öğretmenleri girmektedir. Kaliteli İngilizce yayınlar kullanılmaktadır.

   Sosyal Faaliyetler  : Tüm bunların yanında derslerimizi etkinlik ve gezilerle destekliyor her sınıf seviyesinde farklı çalışmalara imza atıyoruz.

 

  1.    Hafta sonu satranç ve spor kurslarına katılmaktadırlar.
  2.    Düzenli Kitap Okuma Çalışmaları
  3.    Geziler
  4.    Sosyal Sorumluluk Projelerinde aktif görev alırlar.
  5.    Belirli Gün ve Hafta Kutlamaları
  6.    Okuma Bayramı